Pravila privatnosti

PRAVILA O PRIVATNOSTI

Pravila o privatnosti opisuju način na koji postupamo s informacijama i podacima koje ste podijelili s nama kako bismo vam pružili najbolju uslugu prilikom sudjelovanja u igrama na sreću na automatima u svim našim automat klubovima.
Osobne podatke koje ste nam pružili (bilo putem naših internet stranica ili nekih drugih kanala) ili koje imamo u posjedu obrađivati ćemo na način i u svrhe navedene u ovim Pravilima o privatnosti. Prikupljanje i obrada vaših osobnih podataka provodi se u skladu sa primjenjivim zakonima o zaštiti osobnih podataka, posebice u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) i propisima koji će navedeni propis u buduće zamijeniti ili izmijeniti, primjerice Opća uredba o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR).

1. Tko je voditelj obrade podataka?
Voditelj obrade vaših osobnih podataka je društvo International Evona d.o.o., sa sjedištem u Stobreču, Stepinčeva 36, Hrvatska, OIB: 76118645526 ( „International Evona” ili mi“).
U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi sa obradom vaših osobnih podataka ili ostvarivanjem vaših prava navedenih u točki 4. teksta, molimo obratite nam se na broj telefona 021/ 326 – 891 ili pošaljite elektroničku poruku na sljedeću e-mail adresu službenika za zaštitu podataka vulkan.hr@ritzio.com .

2. Koje osobne podatke prikupljamo? Koja je svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka i na koje se razdoblje osobni podaci prikupljaju?
Vaše osobne podatke obrađujemo u opsegu koji je potreban za pružanje pojedinih usluga ili u druge svrhe obrade, posebice:

2.1. U svrhu usklađenosti sa obvezama koje proizlaze iz pojedinih propisa koji uređuju naše poslovanje, a posebno sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, Zakonom o igrama na sreću, Zakonom o deviznom poslovanju, Zakonom o računovodstvu ili Općim poreznim zakonom, obrađujemo sljedeće osobne podatke: ime, prezime, adresu prebivališta, datum rođenja, identifikacijski broj (OIB,) državljanstvo, vrsta identifikacijske isprave, država izdavatelja identifikacijske isprave, broj identifikacijske isprave, izdavatelj identifikacijske isprave, datum i vrijeme transakcije, iznos i valutu u kojoj je transakcija izvršena, svrhu transakcije u slučaju utvrđivanja visokog rizika od pranja novca ili financiranja terorizma, snimku video nadzora. Obrada se izvršava u svrhu ispunjavanja zakonskih obaveza. Osobni podaci biti će obrađivani u trajanju kako je određeno propisima ali ne duže od 11 godina od godine u kojoj je došlo do prestanka ugovornog odnosa ili izvršene transakcije odnosno i na kraći period ako je tako propisano posebnim Zakonom.

2.2. U svrhu promocije naših proizvoda i usluga možemo vas kontaktirati putem elektroničke pošte ili putem telefonskog broja (broja mobitela). U svakom trenutku imate pravo usprotiviti se primanju promotivnih materijala (uključujući mogućnost da se vaše ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje). Vaši kontakt podaci biti će obrađivani za vrijeme trajanja ugovornog odnosa, osim u slučaju ako ste se usprotivili primanju promotivnih materijala.

2.3. U sigurnosne svrhe i svrhe zaštite naše imovine, možemo obraditi video snimke vašeg lica, snimljenog u našim poslovnicama. Ova obrada temelji se na Zakonu o zaštiti novčarskih institucija, te će osobni podaci biti obrađeni u trajanju potrebno za ispunjenje razloga obrade, obično u nekoliko dana ili maksimalno nekoliko tjedana.

2.4. Osim toga, moramo obraditi i pohraniti vaše osobne podatke u sljedećem opsegu: ime, prezime, adresu prebivališta, identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, adresu elektroničke pošte, broj telefona/mobitela, korisničko ime, korisničku lozinku, IP adresu, broj ugovora, broj tekućeg računa, za potrebe potencijalnih potraživanja u budućnosti. Ova obrada temelji se na našem legitimnom interesu ili interesu treće strane. Osobni podaci biti će obrađeni u trajanju potrebnom za ispunjenje razloga obrade, međutim, ne duže od razdoblja od 11 godina od godine u kojoj je došlo do prestanka ugovornog odnosa.

3. Kome otkrivamo vaše osobne podatke?
Vaši osobni podaci mogu biti otkriveni pouzdanim trećim stranama koje nam pružaju administrativnu ili tehničku podršku, odnosno izvršiteljima obrade. Također možemo dijeliti vaše osobne podatke s tijelima javne vlastima ili tijelima za provedbu zakona ako je navedeno potrebno u svrhu ispunjavanja zakonskih obaveza, s vanjskim savjetnicima i s drugim osobljem koje ima obvezu čuvanja povjerljivosti podataka.
Samo ograničeni broj naših zaposlenika imati će pristup vašim osobnim podacima. Zaposlenici su dužni čuvati povjerljivost vaših osobnih podataka i pridržavati se mjera za strogu zaštitu njihove povjerljivosti. Mogu raspolagati osobnim podacima samo po našim izričitim uputama.

4. Koja su vaša prava u odnosu na obradu?
Ako nam date privolu za obradu vaših osobnih podataka, to radite potpuno dobrovoljno i imate pravo opozvati ili ograničiti privolu u bilo kojem trenutku. Ako se vaši osobni podaci obrađuju u svrhu izravnog marketinga (uključujući profiliranje) ili na temelju legitimnog interesa, također imate pravo povući privolu na takvu obradu u bilo koje vrijeme.
Pod određenim uvjetima i okolnostima, vaša druga prava uključuju: pravo na pristup vašim osobnim podacima, pravo na ispravak ili brisanje vaših osobnih podataka, pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka, pravo na prenosivost podataka i pravo da podnesete zahtjev za utvrđivanje povrede prava protiv International Evone, kao voditelja obrade podataka, Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

5. Koliko dugo ćemo zadržati vaše osobne podatke?
Zadržavamo vaše osobne podatke u trajanju koje je potrebno za ispunjavanje svrhe obrade u pitanju, tj. obično za razdoblje obavljanja ugovornog odnosa ili u trajanju koji propisuju primjenjivi zakoni. U slučajevima u kojima obrađujemo vaše osobne podatke na temelju vašeg pristanka, takvi osobni podaci bit će obrađeni u trajanju vaše privole koju možete opozvati ili ograničiti u bilo kojem trenutku. Ako to učinite, mi ćemo prestati obrađivati osobne podatke u svrhu za koje ste opozvali privolu.

6. Kako koristimo značajke društvenih mreža?
Naša internet stranica može uključivati značajke društvenih mreža, kao što su Facebook ili Instagram. Te značajke mogu prikupljati određene informacije o posjetiteljima naše web stranice, kao što su IP adresa ili povijest pregledavanja i mogu stavljati kolačiće u preglednike posjetitelja. Imajte na umu kako je obrada prikupljenih podataka regulirana politikama operatera društvenih mreža i stoga se ova Pravila o privatnosti ne primjenjuju u tom slučaju.

7. Što u slučaju promjena u vezi obrade podataka?
Obavijesti o svim budućim promjenama do kojih može doći u vezi ovih Pravila o privatnosti bit će vam proslijeđene kroz dogovorene komunikacijske kanale. Unatoč tomu, savjetujemo vam da periodički pregledavate Pravila o privatnosti za slučaj izmjena.